Budget 2019

Vad får du för dina skattepengar?

MalmöAlliansen har i dag för första gången någonsin presenterat en gemensam budget. Det är en budget som präglas av en tydlig reformagenda som ska ta arbetslinjen till Malmö. MalmöAlliansens budget genomsyras av budgetdisciplin, ett ambitiöst finansiellt sparande, effektiviseringar inom stadens byråkrati och stora satsningar på skolan, äldreomsorgen, tryggheten och jobben. Allt i en hållbar och klimatsmart stadsmiljö. Vi stramar åt på utgiftssidan och ser till att budgeten är i balans. Vi både sparar pengar till sämre tider och satsar stort på stadens kärnverksamhet.

MalmöAlliansens budget är det riktmärke Malmö behöver för att stadens i övrigt positiva utveckling ska komma alla malmöbor till del. Med ett gemensamt valmanifest för hela mandatperioden står vi nu förberedda för att ta ansvar för att vända skutan och göra Malmö stad till Sveriges bästa kommun, precis som Malmö är Sveriges bästa stad.

I bifogade dokument finner du:

Budget 2019 med MalmöAlliansens handlingsprogram för 2019 – 2022.

malmoalliansen-budget-2019

Vi prioriterar välfärden. Ett dokument som beskriver alla de satsningar Alliansen går till val på att genomföra 2019.

vi-prioriterar-valfarden

 

 

Tappade uppkopplingen