Stadsdel Stadion

MalmöAlliansen presenterade i februari sin vision för Stadionområdet. En ny grön stadsdel mitt i centrala Malmö med sportaktiviteter, liv och rörelse årets alla dagar, årets alla timmar. Totalt beräknas cirka 2500 bostäder.

Trots ett ökat bostadsbyggande i Malmö det senaste året räknar den styrande minoriteten med att man behöver fram till 2027 för att gå i takt med befolkningsökningen. MalmöAlliansen är överens om att 2027 inte är acceptabelt och att mer måste göras.

I vår vision för Malmö spelar stadsdel Stadion en stor och viktig roll. Satsningar på bostäder och fritidsaktiviteter kommer att ge Stadionområdet förutsättningar till fler kommersiella satsningar i form av restauranger och hotell men också andra företag, intresserade av att placera sig i en ny pulserande och expansiv stadsdel. Satsningar som kommer att generera fler i arbete.

Vi ser gärna ett samspel mellan den yngre och den äldre generationen i området. Vi vill införa ett profilerat seniorboende med inriktning mot hälsa-liv och rörelse. Vi ser gärna att boendet ligger i anslutning till aktivitetsdelen på området och att boendet drivs i nära samarbete med Malmös Idrottsgrundskola.

Stadionområdet och närliggande områden är idag en otrygg plats att vistas på. MalmöAlliansens satsningar på området kommer att bidra till liv och rörelse årets alla dagar. Inte bara kommer det att ge positiva effekter på närliggande områden. Det kommer också att öka tryggheten på Stadionområdet.

Malmös första Metrostation kan se dagens ljus vid stadsdel Stadion om MalmöAlliansen får bestämma. Vi är överens om att den dagen Metron mellan Malmö och Köpenhamn blir verklighet ser vi Stadionområdet som en första vidaresträckning av Metron i Malmö.

MalmöAlliansen tar med Stadsdel Stadion ett helhetsgrepp för området. I det är det självklart för oss att ha hållbarhetsperspektivet i fokus. Samtliga bostadsfastigheter i området skall förses med gröna tak för förbättrad hantering av dagvattnet. Samtliga idrottsanläggningar där så är möjligt skall också förses med solceller för att skapa hållbara anläggningar.

— MalmöAlliansen visar idag att vi är ett nytt lag för Malmö med visioner för hela staden men samtidigt med kraft att genomföra dem. Stadsdel Stadion handlar inte bara om bostäder och ökat utbud av sportaktiviteter. Främst handlar det om att se möjligheter i ett område. Möjligheter till expansion som leder till att människor vill satsa. Ur den framtidstron skapas fler arbeten. Med fler arbeten kommer liv och rörelse och en ökad trygghet som följd, säger Torbjörn Tegnhammar, Moderaterna.

 — Det glädjer mig extra mycket och gör mig oerhört stolt att MalmöAlliansen valt att se Stadionområdet som en helhet och att man valt att storsatsa på det område där jag växt upp och där jag så tydligt ser att behoven av en satsning. Det här är en satsning för våra barn och unga, deras föräldrar men också våra äldre, säger Roko Kursar, Liberalerna.

Jag är glad över att vi idag har en MalmöAllians som ser vikten av att genomföra satsningar med hållbarheten i fokus. Vår vision är att bygga en modern integrerad stad, så vi minskar onödiga resor. Men framförallt har det varit viktigt för oss att i största möjliga mån bevara det gröna i området. I vår vision kommer områdets alla vägar att förses med trädalléer, kollektivtrafiken ska på sikt förstärkas med Metro samtidigt som grönska och solpaneler ska täcka tak och fasader, säger Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.

— I vårt trygghetslöfte lovar vi att hela Malmö ska vara en trygg plats att vistas på, oavsett tid på dygnet. På bussen hem, efter biobesöket och på löprundan – överallt och för alla. Stadsdel Stadion är inte bara 2500 fler bostäder för Malmö. Det är en omfattande trygghetssatsning. För MalmöAlliansen handlar det om att börja bygga Malmö helt igen. I det arbetet sätter vi tryggheten främst, säger Torsten Elofsson, Kristdemokraterna.

 

Skisserna kan komma att förändras utifrån malmöbornas behov av arenor och anläggningar.

 

 

 

 

 

Tappade uppkopplingen