Jobblöftet

Malmös historia är arbete och industri. Men ur svetslågorna på Kockums byggdes mer än fartyg, man byggde en stad. Stora industriföretag och hamnen öppnade Malmö för världshandeln och gav en hel stads befolkning arbete och stolthet.

Så är det inte längre. Industrierna la ned och verksamheten flyttades. Företag jagades från snarare än lockades till staden. Arbetslösheten steg kraftigt och många Malmöbor blev stående utan optimism om framtiden. Det som en gång gjort Malmö till en tillväxtmotor fanns inte längre kvar och staden fick se sig omsprunget av grannstäder och andra jämförbara städer i Sverige.

Men allt är inte hopplöst. Malmö är mitt i en lång omställning från industristad till kunskapsstad. Och Malmös omvandling har på många sätt varit framgångsrik. Fler arbetar i dag i Västra Hamnen än under Kockums-tiden. Malmö universitet, Citytunneln, Öresundsbron och närheten till Kastrup har gett Malmö alla verktyg att lyckas som stad. Möjligheterna finns där, men ännu inte resultaten.

Malmös arbetslöshet är skyhög, dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Alltför många Malmöbor har fått stå helt utanför stadens positiva utveckling. Resultatet är en bidragsnota som urholkar välfärdens kärna och ett utanförskap som har lett till omfattande problem med gängkriminalitet och organiserad brottslighet. För att Malmö ska bli en hel stad krävs att arbetslinjen får återvända. Det måste i alla lägen löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Antalet jobb växer i Malmö nu, men jobbtillväxten tycks nästan uteslutande bero på det positiva konjunkturläget och inte lokala satsningar på företagande. Samtidigt går hälften av de nya jobben till andra än Malmöborna själva och allt fler arbetande barnfamiljer flyttar till kranskommunerna.

Företagsklimatet måste utvecklas så att staden underlättar för företagare snarare än att sätta käppar i hjulen. Samtidigt måste den negativa utvecklingen i skolan brytas så att alla Malmöbarn får tillräckliga kunskaper för att ta sig till högre utbildning eller direkt till arbetsmarknaden. Ett samhälle där var fjärde elev inte klarar att ta sig till gymnasiet är inte hållbart. Klyftorna som följer skolmisslyckandet riskerar att bryta itu Malmö.

Malmö behöver en nystart. Malmö kan byggas helt genom det hårda arbete som en gång i tiden byggde vår stad till världens modernaste varvsstad. Med ingenjörskonst, kreativitet, mångfald och pliktkänsla – till sina kollegor och till Malmö.

Läs mer om MalmöAlliansens jobblöfte här: malmoalliansens-reformpolitik-for-en-arbetslinje-i-malmo

Tappade uppkopplingen