Om MalmöAlliansen

MalmöAlliansen – Ett nytt lag för Malmö  

Malmö är värme, mångfald, puls och gemenskap. När Malmö gör någonting gör vi det stort. Vi ber inte om ursäkt – vi tar för oss. Oavsett om det är när vi bygger en bro till ett annat land, bygger Sveriges högsta byggnad eller vinner SM-guld i fotboll. Vi är inte Sveriges största eller äldsta stad, vi tronar inte på minnen från förr, vi lever i nuet och hoppas på framtiden.

Hur den framtiden blir avgör vi själva. Malmö har potential till att bli en föregångskommun för resten av Sverige. Våra skolor skulle kunna bli beviset för att alla barn, oavsett bakgrund, kan lära sig läsa, räkna och skriva. Vår arbetsmarknad skulle kunna bli beviset för att alla människor, oavsett vilket land de är födda i, kan bidra och spela roll. Våra byggnader, vårt föreningsliv, vår kultur, hela vårt samhälle, kan visa resten av Sverige hur framtidens samhällsgemenskap ser ut när den präglas av hårt arbete, kreativitet, mångfald och framtidstro.

Men allt för få Malmöbor tror på en sådan utveckling i dag. Trots en internationell högkonjunktur fortsätter utanförskapet vara högst i Sverige. Allt färre elever klarar de grundläggande kraven i skolan. Otryggheten sprider sig när föraktet mot vårt rättssamhälle slår rot.

I Malmö finns några av Sveriges största utanförskapsområden där hopplösheten och rotlösheten har kommit att bli en del av vardagen. I utanförskapet som växer, där maktlösheten och otryggheten får råda, där har också kriminaliteten sin grogrund.

I ett Malmö där samhörigheten är i svajning, där växer känslorna av en delad stad. Malmö är i dag en delad stad, mellan de delar där invånarna ser tillväxt och positiva satsningar, till andra delar som helt står utanför samhällsutvecklingen.

Malmös förutsättningar är goda och det finns också många exempel på att vi rör oss i rätt riktning. Samtidigt är samhällsproblemen tydligare och värre än på mycket länge.

För att vända utvecklingen i vår stad måste det till kraftfulla politiska reformprogram som bejakar Malmös förändring till en kunskapsstad och som främjar nya näringslivsetableringar och investeringar.

Det krävs trygghetssatsningar i form av ökad polisnärvaro, fler poliser och mer kameraövervakning. Malmö måste besegra den organiserade brottsligheten och den omfattande otryggheten som våra invånare känner.

Det krävs mer fokus på kunskap samt ordning och reda i skolan. Det krävs bättre rektorer och lärare med mer ansvar och större befogenheter, men också tydligare krav på sig. Det får aldrig accepteras att våra barn inte får tillräckliga kunskaper för att ta sig till gymnasiet.

Inte minst måste arbetslinjen få genomslag även i vårt Malmö. Alla i utanförskap måste erbjudas möjlighet till relevanta utbildningar som tar sikte på arbetsmarknaden. Samtidigt måste kraven vara hårdare på att bidragstagare tar de chanser som ges. Inte minst måste det alltid löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Den 9 september är det val. I Malmö står invånarna inför ett viktigt vägval. Valet står mellan en fortsatt bidragslinje, en havererad arbetsmarknadspolitik och stökiga skolor utan kunskaper eller en alliansstyrd arbetslinje där människors kraft tas till vara. Där skapar också valfriheten mångfald, glädje och resultat. Där rättvisa innebär att arbete och utbildning alltid ska löna sig.

Så bygger vi vårt Malmö starkt. Genom arbetslinjen skapas resurser till det gemensamma samtidigt som utanförskapet pressas tillbaka. Det är dags för ett nytt ledarskap i Malmö. Vi står redo att axla det ansvaret.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd i Malmö

 

Roko Kursar (L)

Ordförande Liberalerna i Malmö

 

Torsten Elofsson (KD)

Ordförande Kristdemokraterna i Malmö

 

Niels Paarup-Petersen (C)

Gruppledare i Malmö

 

Tappade uppkopplingen